Новини

Листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори

01.05.2019

Това е листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори - номер 9 в бюлетината: 1. арх. Емил Мечикян – София,...

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

14.03.2019

На 30.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 4 на НДК в София ще се проведе Национално отчетно-изборно събрание на ПП "Движение...

Решение на ИС за изборите за ЕП

20.02.2019

С решение на Изпълнителния съвет на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" от 17.02.2019 г. се отваря процедура за...

Съобщения

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

 

 Р Е Ш Е Н И Е

На 13.09.2022 г. в гр. Банкя се проведе заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Демократично Действие – Д3“. В изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Устава на партията, с единодушно гласуване на членовете на ИС Стефан Иванов – Председател, Георги Борисов – Секретар, Николай Радулов – Заместник-председател, Марин Вутов – заместник-председател, Емилия Цанкова, Пламен Николов, Кръстьо Кръстев и Десислав Дянков – членове на ИС, беше прието следното решение:
В резултат на проведени официални срещи с ръководството на ПП „Продължаваме промяната“ и последващи дискусии в ИС, Изпълнителният съвет на ПП „Движение Демократично Действие – Д3“ констатира значително съвпадение между целите и приоритетите на двете партии, водещи сред които са:
1. Продължаване на действията за разкриване на всички корупционни практики, които целят облагодетелстване на приятелските кръгове, лица и фирми, свързани с предишните управления на Република България. Примане на закони и управленски решения, които да ги направят невъзможни в бъдеще;
2. Реформиране на съдебната система с крайна цел превръщането й в гарант за бърз и справедлив съдебен процес за всеки гражданин.
3. Продължаване на започнатата тенденция за реално увеличаване на доходите на българските граждани - предпоставка за приближаване до средноевропейските равнища в обозримо бъдеще;
4. Стимулиране на българската икономика и определяне на приоритетните отрасли като високите технологии и иновациите, които ще доведат до бърз икономически растеж;
5. Утвърждаване на Република България като надежден евроатлантически фактор, скъсване с носталгията по времето на комунистическия режим и недопускане на вмешателство от трети страни във вътрешните дела и външната ни политика.
В резултат на горното ИС реши:
1. ПП „Движение Демократично Действие – Д3“ подкрепя кандидатите на Коалиция „Продължаваме промяната“ за парламентарните избори на 02.10.2022 г. Структурите на ПП „Движение Демократично Действие – Д3“ по общини се включват в предизборната кампания от деня на приемане на настоящето решение.
2. ПП „Движение Демократично Действие – Д3“ ще работи за реализиране на своите приоритети с избраните народни представители от „Продължаваме промяната“, като:
- Осъществяване на цялостна административно-териториална реформа, която ще доведе до експертно, бързо и удобно за гражданите обслужване, по-голяма възможност за усвояване и контрол на изразходваните средства;
- Увеличаване на процента средства от държавния бюджет за образование, наука и култура;
- Приравняване на минималната заплата в научните и културните институции към средната за страната;
- Учредяване на Институт за национална памет като обществена структура, призвана да анализира безпристрастно миналото на страната, включително и тоталитарния режим;
- Внасяне на проект за изцяло нов Кодекс на труда като резултат на пълноценно обсъждане с всички заинтересовани. Настоящият КТ не отговаря на съвременните реалности.
3. ПП „Движение Демократично Действие – Д3“ продължава да вярва, че към общите усилия за осъществяване на националните интереси и в тези, а и в следващи избори трябва да се присъединят и други личности, граждански и политически общности, за да оставим на децата си достойна България, неподвластна на корупция и олигархично управление.