Новини

Листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори

01.05.2019

Това е листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори - номер 9 в бюлетината: 1. арх. Емил Мечикян – София,...

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

14.03.2019

На 30.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 4 на НДК в София ще се проведе Национално отчетно-изборно събрание на ПП "Движение...

Решение на ИС за изборите за ЕП

20.02.2019

С решение на Изпълнителния съвет на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" от 17.02.2019 г. се отваря процедура за...

Съобщения

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

 График за предстоящите срещи на Движение "ВЪЗХОД", част от което е и "Движение Демократично Действие - Д3" в страната:

16.03.2019 г. - събота:
11.00 ч. - Пазарджик, хотел "Тракия";
15.00 ч. - Пловдив, бившето кино "Тракия".

 Приканваме заинтересованите наши членове и съмишленици да участват!

=======================

На 16.03.2019 г. - събота - от 12.15 ч. на живо в Дарик радио, в предаването "Седмицата" с водещ Кирил Вълчев, ще участва Председателят на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" Стефан Иванов. Разговорът ще бъде за предстоящото Национално събрание на партията на 30.03. в НДК, за първите стъпки на Движение "ВЪЗХОД", както и за възможните сценарии около очерталата се парламентарна криза в България.

Пресцентър на 
ПП„ДВИЖЕНИЕ
ДЕМОКРАТИЧНО
ДЕЙСТВИЕ – Д3

ПЛАТФОРМА

Ние, партиите, сдруженията, гражданите, обединени в коалиция ВЪЗХОД, не виждаме алтернатива на принадлежността на България към Европейския съюз – съюзът на европейски държави,създаващ пространство на свободни граждани за икономическо, просветно, културно развитие, на споделените културни и цивилизационни християнски ценности. Принципът "Единство в разнообразието"дава шанс за приобщаване на държавите, изоставащи от средноевропейските показатели, с институционални, правни и финансово-икономически механизми.
Ние вярваме, че има потенциал Европейският съюз да стане световен лидер, наравно със САЩ и Китай.
Ще настояваме за успешен финал на присъединителния процес за Западните Балкани, за скорошното ни приемане в Еврозоната и Шенгенското пространство.
С обединените сили на държавите от ЕС заедно ще осигурим защитени външни граници, ефективна борба с престъпността и корупцията и повече сигурност на отделните граждани.
Необходимо е да се положат повече усилия за гарантиране на равен достъп до качествено образование и здравеопазване, до навременна социална помощ за нуждаещите се.
В България ще разчитаме на единната европейска политика за ускорено развитие на регионите и трансграничното сътрудничество, за изграждане на общи органи за отбрана, за правораздаване, за борба с картелите, корупцията и престъпността, за енергийна ефективност и за разнообразяване на енергийните източници с цел намаляване на енергийната зависимост от трети страни.
Трябва да се пресекат тревожните тенденции за Европа „на две скорости“, за двойните стандарти в производството на стоки и услуги, за протекционизъм, за явния лобизъм за едни държави и икономики за сметка на други.
За да допринесем за заздравяване и възход на ЕС, ние трябва да „оправим къщичката си“
За тази цел, ние от ВЪЗХОД ще работим за:
1. Влизане в Еврозоната и в банковия съюз във възможно най-кратки срокове. 
2. Гарантиран достъп до трудовия пазар на всеки гражданин на държава – член на ЕС.
3. Засилена конвергенция на доходите на базата на ускорен и изпреварващ икономически растеж. Това трябва да се осъществи не чрез държавна подкрепа за определени производства, а в резултат на прилагане на високи технологии и иновации и чрез повишаване на производителността и конкурентоспособността на българското производство.
Да се въведе почасово заплащане с различни ставки, в зависимост от образованието и квалификацията. 
Стандартът на живот в България, от последни нива в ЕС към момента, да догони в разумен срок средноевропейските стойности.
4. Промяна в модела на социалните помощи и обезщетения и пренасочване на освободения финансов ресурс към пенсионното осигуряване. Трябва да спре подпомагането „на калпак“ за групи от населението, а социалната помощ да е за конкретен човек, съобразена с конкретните му нужди и приноса му в солидарните системи. Детските надбавки да се дават във вид на ваучери, които служат само за закупуване на детски стоки/услуги/, учебници и др.п.
5. Приемане на европейски принципи на осигуряване в областта на здравеопазването, пенсионната и осигурителна система и трудовото законодателство.
6. Ускорена интеграция на България в ЕС - участие в процеса на вземане на решения в ЕС и реална политика за приобщаване на Балканския регион към ЕС, като важен граничен, защитен и транспортен за цяла Европа.
7. Въвеждане на обща европейска политика за сигурност със засилен военен интегритет в структурите на НАТО 
8. Борбата с корупцията в България да стане изключителен обществен и институционален приоритет с качествено различна и подпомогната от Европейската прокуратура инструментална правна основа.
9. Изборно законодателство –въвеждане на електронни и други форми на дистанционно гласуване за българските граждани в България и зад граница, изчистване на избирателните списъци от „мъртви“ и фалшиви субекти, криминализиране на всички начини на манипулиране на изборния процес и отчитането на резултатите от него.
10. Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление. Намаляване на броя на общините и областите. Промяна на съотношението на оставащите в общините данъци и тези, отиващи в държавния бюджет.
11. Ускорено завършване на процеса на внедряване на електронно правителство и електронни общини, в това число създаване на електронна лична и здравна карта, дигитализиране на административните услуги, създаване на дигитални банки за свободно ползване (книги с литература, история и др.).
12. Приносът на България към Европа трябва да се основава не на див национализъм или безропотно послушание, а на многовековните ни традиции и национални ценности. Затова, преди да претендираме за уважение в семейството на европейските народи, трябва да възродим почитта към националните символи - герб, знаме, химн, стремежа към образование и признание за образованите хора, почитта към семейството (децата, родителите), уважението към честните, морални, лоялни и отговорни личности, съобразяването с християнските ценности като основа на съвременната европейска цивилизация.
Възраждането на духовността трябва да стане приоритет в политиката на държавата в областта на образованието и културата.
13. Промяна в политиката на държавата по отношение на българите в чужбина, в т.ч. избиране на Обществени съвети на българите в чужбина, избрани от тях, и работещи пряко с Държавната агенция за българите в чужбина.