Новини

Листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори

01.05.2019

Това е листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори - номер 9 в бюлетината: 1. арх. Емил Мечикян – София,...

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

14.03.2019

На 30.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 4 на НДК в София ще се проведе Национално отчетно-изборно събрание на ПП "Движение...

Решение на ИС за изборите за ЕП

20.02.2019

С решение на Изпълнителния съвет на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" от 17.02.2019 г. се отваря процедура за...

Съобщения

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

 График за предстоящите срещи на Движение "ВЪЗХОД", част от което е и "Движение Демократично Действие - Д3" в страната:

16.03.2019 г. - събота:
11.00 ч. - Пазарджик, хотел "Тракия";
15.00 ч. - Пловдив, бившето кино "Тракия".

 Приканваме заинтересованите наши членове и съмишленици да участват!

=======================

На 16.03.2019 г. - събота - от 12.15 ч. на живо в Дарик радио, в предаването "Седмицата" с водещ Кирил Вълчев, ще участва Председателят на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" Стефан Иванов. Разговорът ще бъде за предстоящото Национално събрание на партията на 30.03. в НДК, за първите стъпки на Движение "ВЪЗХОД", както и за възможните сценарии около очерталата се парламентарна криза в България.

Пресцентър на 
ПП„ДВИЖЕНИЕ
ДЕМОКРАТИЧНО
ДЕЙСТВИЕ – Д3

Относно НС | НовиниОтносно НС - 20.02.2019 г.

Националният координационен съвет на ПП „Движение Демократично Действие – Д3” със свое решение по протокол №4/15.12.2018 г реши:

1. На основание чл.14, ал.1, т.6 от Закона за политическите партии, чл.8, ал.3, т.5 и във връзка с чл. 7 от Устава на политическа партия „Движение Демократично Действие – Д3”, свиква Национално събрание на политическа партия „Движение Демократично Действие – Д3” на 30.03.2019 г. от 11.00 ч. в София, Национален дворец на културата (НДК), пл. „България” 1, зала 4;

2. Определя на основание чл.7, ал.1, т.1 от Устава на партията – право на присъствие като делегати по право имат всички членове на Изпълнителния съвет, на Националния координационен съвет, председателите на общинските координационни съвети и членовете на Контролния съвет, които са заплатили своя членски внос за 2019 година не по-късно от 15.03.2019 г. в централата на партията, удостоверено от подписа на Организационния секретар;

3. Определя на основание чл.14, ал.1, т.2 от Устава на партията квотно представителство – по един представител на всяка общински координационен съвет, от който има членове с редовно отчетен не по-късно от 15.03.2019 г. членски внос за 2019 г., в централата на партията, удостоверено от подписа на Организационния секретар;

4. Определя проект за дневен ред на националното събрание както следва:
1.Доклад на Мандатната комисия;
2.Отчет на Председателя;
3. Отчет на Контролния съвет;
4.Дискусия;
5.Избор на комисия по избора;
6.Избор на председател, заместник-председатели, организационен секретар и членове на Изпълнителен съвет;
7.Избор на членове на НКС;
8.Избор на КС.

5. Решението за свикване на Национално събрание на 30.03.2019 г. да се публикува в Държавен вестник и в един друг информационен вестник не по-малко от един месец преди датата на провеждането му.

6. Избира мандатна комисия за Националното събрание в състав: Георги Борисов – председател, Валентина Димитрова и Теодор Николов – членове.