Новини

Листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори

01.05.2019

Това е листата на коалиция ВЪЗХОД за европейските избори - номер 9 в бюлетината: 1. арх. Емил Мечикян – София,...

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

14.03.2019

На 30.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 4 на НДК в София ще се проведе Национално отчетно-изборно събрание на ПП "Движение...

Решение на ИС за изборите за ЕП

20.02.2019

С решение на Изпълнителния съвет на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" от 17.02.2019 г. се отваря процедура за...

Съобщения

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

 График за предстоящите срещи на Движение "ВЪЗХОД", част от което е и "Движение Демократично Действие - Д3" в страната:

16.03.2019 г. - събота:
11.00 ч. - Пазарджик, хотел "Тракия";
15.00 ч. - Пловдив, бившето кино "Тракия".

 Приканваме заинтересованите наши членове и съмишленици да участват!

=======================

На 16.03.2019 г. - събота - от 12.15 ч. на живо в Дарик радио, в предаването "Седмицата" с водещ Кирил Вълчев, ще участва Председателят на ПП "Движение Демократично Действие - Д3" Стефан Иванов. Разговорът ще бъде за предстоящото Национално събрание на партията на 30.03. в НДК, за първите стъпки на Движение "ВЪЗХОД", както и за възможните сценарии около очерталата се парламентарна криза в България.

Пресцентър на 
ПП„ДВИЖЕНИЕ
ДЕМОКРАТИЧНО
ДЕЙСТВИЕ – Д3

Приоритети

Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Д3” като общност на свободни хора, поставя  на първо място просперитета на нацията, разбиран като единство от действия, насочени към мерки за възпроизводство на нацията, повишаване на доходите на заетите, осигуряване на качествени и на поносима цена публични услуги за гражданите, бъдеще в България за младите, достойни старини за възрастните, свобода и правов ред за всички, независимо от пол, възраст, вероизповедание, етническа принадлежност и политически ориентации, без това да противоречи на приемането на християнските ценности като основа за хармонията на личността и обществените отношения. Ние сме толерантни в различието и единни в сплотеността на ценностите, които ни правят общност на свободни хора.

Ние се ангажираме да насочим усилията си към следните конкретни действия:

1. В несигурния свят и държава, в който живеем, е важно да сме спокойни, за да разгърнем своите заложби и потенциал. Нужна ни е предвидимост във всяко отношение. Нужен ни е държавен и правов ред, при който гражданинът е в центъра на обектива, институциите работят в негова полза, а не обслужват интересите на фалшивия псевдоелит. Нужна ни е държава за нас, а не държава на елита. Ето защо:
За нас националната сигурност е сигурността на отделния човек. Сигурността трябва да е срещу всички рискове и заплахи: престъпност, тероризъм, природни бедствия, безработица, достъп до здравеопазване и образование, право на ползване на публични блага и услуги. Ние се ангажираме да осигурим модел и практики на управление, които максимално да ни защитят от тези рискове и заплахи. В своята същност това е нова система за сигурност, в центъра на която е отделния човек. Искаме сигурност за всички и навсякъде!
Системата за сигурност ще се опира на целенасочени действия във всички сфери на публичната политика – сигурността на правото и реалната възможност за труд, здравеопазване, образование, екологична среда за живот и възпроизводство на нацията, справедливо и обективно правораздаване, развитие на образованието и научните изследвания, осигуряващи просперитет на икономиката, достойно съхранение и развитие на националната памет, култура, изкуство, традиции и обичаи, създаване на условия за съхранение и развитие на спортните завоевания на българските спортни таланти и всички достижения на българското, за които думите не стигат.
Системата за сигурност неизменно включва като инструменти институциите за защита – армията и полицията. Те за нас за част от нас. Ние се ангажираме да работим за достойно развитие на Българската армия като съвременна, модерна, боеспособна, съвместима с армиите от НАТО, но и адекватна на специфичните заплахи за България. Структурата, въоръжението, съоръженията и дисклокацията на българската армия ще бъде съобразена с реалните заплахи за България.
Съвременната полиция ще осигурява реална защита на гражданите срещу незаконните посегателства срещу личността, живота и собствеността на хората. Заедно трябва и ще преодолеем страха. За всеки български гражданин трябва да бъде гарантиран свободен живот, справедливо отношение и при необходимост също такова справедливо и законосъобразно правораздаване.
Ние знаем, че сигурността и стабилността ни като държава неминуемо е свързана с нашата енергийна независимост. Затова ние се обявяваме за активни действия като удължаване живота на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, изграждане на терминал за регазификация на втечнен газ в България, построяване на интерконекторни тръби към балкански страни, както и изследване на собствените енергийни ресурси.
Убедени сме, че нашата лична сигурност минава и през външната ни политика и отношения. За нас, е важно да приемем като национален приоритет България да бъде не просто лоялен член на Европейския съюз и НАТО, а да се превърне в регионален лидер на Югоизточна Европа.  
Финансовата сигурност е особено актуална и значима за нас. Ние искаме  ясни, прозрачни и защитаващи обществения интерес правила, от които страната не трябва да се отклонява поради надделяване на какъвто и да е частен или корпоративен интерес. Настояваме за максимално бързо възможното приемане на България в Единния банков съюз и постигнето на  трайна стабилност на банковата система.

2. Ние вярваме, че за да постигнем сигурността на индивида и на общността, на първо място трябва да променим държавата си, да я направим добро място за  гражданите, да постигнем увереността, че държавата работи за всички нас, а не за себе си, или за определени богопомазани кръгове. Това е държавата на хората. Днес всички се вълнуват от мнозинството, което ще ни управлява, мнозинството в народното събрание. Други държави се вълнуват от мнозинствата в местната власт и регионалното управление. В нашата държава всичко зависи от правителството. Ние искаме основните публични блага реално да се предоставят и управляват от местните и регионалните власти. Ние се обявяваме за реална децентрализация на държавното управление.
Настояваме и ще предприемем реални действия за приемане на стратегия с конкретни мерки за ускорено въвеждане на второто ниво на местно самоуправление – с пряко избираеми органи на регионално/областно ниво – регионален/областен съвет и пряко избираем регионален/областен управител, които да имат ясно разписани правомощия и отговорности.
Част от превъплъщението на държавата от враг на глажданите в техен слуга е реалното и всеобхващащо електронно управление. Крайно време е освен да потърсим сметка за безцелно изразходваните милиони публични средства в тази посока да направим:
• Доизграждане на инфраструктурата и архитектурата за т.нар. „облачни” компютърни услуги и оптимизиране на публичните инвестиции в комуникациите;
• Ускоряване на процеса по създаване на цифрова администрация и електронно правителство;
• Свързване на информационните системи на всички държавни и общински институции в единна такава в срок до средата на 2016 г.
Ние се ангажираме в непосредствени срокове да бъде създаден публичен регистър на собствеността на всички водоеми в България и анализ на тяхното стопанисване. Недопустимо и нечовешко е в 21-ви век в европейска държава да не е ясно кой е отговорен и кой е виновен за човешкото нещастие от природни бедствия, за които сме могли да предприемем действия. Ние сме част от природата, но и тя е част от нас. Можем да преценим, можем да предвидим. Можем да предотвратим.
Писна ни от сложните схеми за източване на публични средства. Всъщност те са безкрайно прости, но промяна няма. Все през обществените поръчки. Ние се ангажираме да осигурим прозрачност на възлагането и облекчаване на административните процедури, включително чрез съкращаване на сроковете по процедурите, които не се отнасят до строителни и инфраструктурни проекти.

3. Вярваме, че кризата в обществото ни е на първо място духовна и ментална и едва след това – финансова и организационна. Затова се ангажираме да предложим серия от мерки за обръщане към християнските ценности като основа за хармонията на човека и регулатор на обществените отношения.

4. Ангажираме се да доведем докрай обществения разговор за ясното осъждане на комунистическия режим, както и на дефектите, заложени умишлено в контролирания от бившия режим 25-годишен преходен период.

5. Освен общата ни сигурност, за нас развитието на нацията зависи от поредица от  конкретни действия, бързи и незабавни в различни сфери на публичния живот:
На първо място това са спешни мерки в сферата на заетостта и подпомагане на рискови групи от населението за осигуряване на заетост и доходи от труд.
Ние се ангажираме да дадем шанс на младите хора да намерят себе си и своето бъдеще в България. Това няма да стане чрез преки помощи, а чрез целенасочена държавна политика за определяне на национални приоритети за развитие на икономиката, сред които на първо място ще се развиват високите технологии и иновации. Това трябва да даде шанс на талантливите и способните да останат тук, а не да се продават – себе си или своя продукт - за жълти стотинки навън.
• Ние предлагаме да се структурира министерство на науката, развитието и високите технологии. И като пример - високите технологии не означават само отдаването на дължимата държавна подкрепа за физиците от ЦЕРН, биотехнолозите, създаващи космически храни, но и за всички онези земеделски стопани, заети в туризма и обслужващия сектор, производството на храни и заетите в преработваща промишленост, всички, които са готови да прилагат и създават нови и високи технологии в бранша си – лекари, учители, икономисти, обществоведи, инженери и други, които са ангажирани с нововъведения и просперитет за нацията, всички те трябва да получат дължимата подкрепа за работата си чрез създаване на нормални условия за реализация.

6. За да можем да осигурим действието на всички обществени сектори ние се нуждаем от нормално биологично и социално възпроизводство на нацията. Затова ние се обявяваме за специални мерки за подкрепа на младите семейства с деца, включително чрез финансови стимули за раждаемост, реално обвързана със заетостта на родителите и образоваността на поколенията, облекчаване на условията за финансова подкрепа на млади семейства до 35 години, които изплащат жилището си с кредит. Към момента едва 5% от всички тях могат да получат тази подкрепа.

7. Ние се обявяваме за реформа в образователната система, основаваща се на ранно професионално ориентиране, чрез което се идентифицират способностите на индивида и се създават условия за успешното му обучение и последваща реализация. Целта е да възпитаваме и обучим успешни и щастливи граждани. Неизменна част от това ще бъде създаването на специализирани предмети, като чиято цел е да осигурят на учениците информация и знание за ролята им на активни граждани, които освен да гласуват без да продават гласа си са способни да създават и да реализират продуктите на своя труд, които съзнават отговорността за своя и на децата си живот.

8. Реформата на образователната система трябва да бъде проведена комплексно и целенасочено. Нуждаем се от промяна на учебното съдържание – дали е нужно да учим децата как се вади корен квадратен или е необходимо да ги научим как се прави семеен бюджет? Дали е нужно да ги научим да общуват, да решават житейски въпроси, как да посрещат кризисни ситуации, как  да общуват или трябва да наизустяват сложните изрази на академични творци, пресъздаващи собствените си комплекси за малоценност, интерпретирайки класици на българската литература или безумно описващи отдавна състояли се битки на някоя поляна, чрез които се описва героизма на войните? Нуждаем се от промяна на учебното съдържание, отчитаща промяната на живота. Трябва да подготвим младите хора за реалния живот и да ги  подпомогнем в избора им на професия. Ще подпомогнем гражданското им възпитание с предмет „Гражданско образование”, който да им показва кои са българските институции и как функционира обществения модел, който те в момента не познават и поради тази причина странят от него.

9. След средното образование идва висшето. Тук заварените проблеми са също стряскащи. Нуждаем се от оптимизация на мрежата от университети и висши училища. При ясно очертаващ се намаляващ брой на младежите, които придобиват право да учат във висши училища, големият брой на университети и колежи в страната е нелогичен. Ние се застъпваме за оптимизация на системата за акредитация на висшите училища, включително чрез въвеждане на автоматизирани и електронизирани процедури по институционална акредитация, които да намалят субективизма и да отчитат качеството на подготовката на студентите. Настояваме за въвеждането на държавни критерии за качество на обучението и постепенно ориентиране на системата за финансиране на висшето образование, съобразно резултатите от оценка на качеството на изхода на висшите училища, а не на входа. Едновремемно с това сме наясно, че трябва да бъде определен списък от „привилегировани” специалности в системата на висшето образование, към които обикновено няма голям интерес, но са обществено значими, и да се определи коефициент за допълнително финансиране за тях.

10. Твърде много изостанахме с въвеждането на системата за валидиране на знания и умения, придобити по начин, различен от стандартните форми на обучение и признаване на квалификация.

11. Спешно се нуждаем от възпроизводство на здрава нация и осигуряване на достъп до качествено здравеопазване на всеки български гражданин. Едва ли има възможност в две изречения да бъде посочен верният път за реформа в системата на здравеопазването. Движение Демократично действие се анагажира да проведе бързи реформи в спешната помощ, но освен това да предложи реални мерки за възстановяване на средата за достойна реализация на лекарите и медицинските работници в българските болници, като оптимизира мрежата на болничната, доболничната и следболничната помощ с  грижа за нуждаещите се и предприеме реални действия за гарантиране на профилактиката на заболяванията във всички възрастови групи.

12. Предпоставка за здравословния начин на живот ще бъде комплекс от мерки, включващи специални образователни програми за децата от детските градини, училището, различни форми за работа с родителите, както и не на последно място приоритетно развитие на масовия спорт посредством европейско и национално финансиране на изграждане на съоръжения и дейности, както и възстановяване на републиканските ученически първенства по основните олимпийски спортове. Така ще се постигне двойна цел – здравословно развитие на подрастващото поколение и възстановяване на позициите на българските спортни школи в спортни направления, в които предишни поколения спортисти за завоювали престижни за България позиции.


Ние сме готови да работим за това!


Станете един от нас!