Новини

Позиция на Движение Възход във връзка с предстоящите избори

28.11.2018

Позиция на Движение „Възход“ във връзка с предстоящите избори Само след няколко месеца на българските...

СТАНОВИЩЕ на Движение Възход

29.10.2018

СТАНОВИЩЕ на Движение „Възход“ по Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното...

На днешния ден

19.10.2018

На днешния ден през 2014 година близо 700 българи от различни краища на страната учредихме "Движение Демократично...

Съобщения

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

На 18-19.05.2018 г. в Банско ще се проведе работна среща на „Демократично действие” на тема „Гражданското образование в българските училища”.

Пресцентър на 
ПП„ДВИЖЕНИЕ
ДЕМОКРАТИЧНО
ДЕЙСТВИЕ – Д3

РЕШЕНИЕ на Националния координационен съвет на ПП Движение Демократично Действие - Д3 | НовиниРЕШЕНИЕ на Националния координационен съвет на ПП Движение Демократично Действие - Д3 - 01.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ
на Националния координационен съвет
на ПП „Движение Демократично Действие”

Националният координационен съвет на ПП „Движение Демократично Действие” на свое редовно заседание от 29.09.2018 г. след анализ на политическата обстановка в страната и политическите инициативи на партията и при наличие на 32 члена с право на глас при минимално необходими 24, реши:

1. Одобрява предприетите стъпки от страна на Изпълнителния съвет на партията, които са в изпълнение на приетата Резолюция на Националното събрание от месец декември 2016 г. за предприемане на реални стъпки за обединение на усилията на всички демократични партии, неправителствени организации и граждани, които не са част от настоящото парламентарно статукво и са готови да работят за неговата радикална промяна;

2. Приема създаването на Движение „ВЪЗХОД” и апелира и към останалите партньори в него да продължим енергично работата по неговото разширяване и укрепване, както и да отправи покани за разговори с други съществуващи политически субекти със сходни идеи, в т.ч. СДС, ДБГ, Демократична България и ПП Възраждане;

3. Възлага на Изпълнителния съвет да организира провеждането на специално заседание на Националния координационен съвет на 18 ноември 2018 г. в София от 12.00 ч., на което да се насрочи Национално отчетно-изборно събрание на партията;